Vragenzijn makkelijker danantwoorden

En nu even concreet...

Kostenreductie, margevergroting, duurzame inzetbaarheid, klantbehoud, of een grotere medewerkertevredenheid? Door onze unieke, gefaseerde werkwijze kunnen wij als geen ander het onbenutte potentieel binnen je eigen team intrinsiek laten ontvouwen om zo je doelstelling te bereiken. Het resultaat? Een verantwoordelijker, gelukkiger en trotser team dat weet, voelt en handelt zoals het van hen verwacht wordt!

Samen met jou en je team duiken we kort maar diep je organisatie in. Tijdens dit avontuur ontdekken we wat er in de weg staat en (nog) nodig is om je onderneming naar een hoger niveau te tillen. Het toverwoord hierbij: verantwoordelijkheid. Als de juiste mensen de juiste verantwoordelijkheden krijgen en deze ook worden geborgd en worden nageleefd, dan ontstaat er een nieuwe, vruchtbare dynamiek.

Kwadraatdenken: De Intake  - Kennismaking

De Intake Kennismaking


We beginnen altijd met koffie en een goed (vrijblijvend) gesprek. Wij horen graag wat je uitdaging inhoudt en samen kijken we of wij wel de juiste partij zijn om je te helpen bij het realiseren hiervan. We vinden het net als jij belangrijk om samen een klik te voelen en we willen er ook zeker van zijn dat jij (of een van je medebestuurders) zelf de hoofdrol wilt en gaat spelen. We willen namelijk net als jij niet bezuinigen op geloofwaardigheid!

Kwadraatdenken: Fase 1 - Het richten

Fase 1Het richten


Tijdens het richten willen we kraakhelder krijgen wat het uiteindelijke doel en beoogd resultaat is dat we willen bereiken. Natuurlijk zullen we samen ook moeten definiëren welke subdoelen daarvoor nodig zijn. Dan gaan we een intelligent plan opstellen waarin we optekenen welke methoden - bijvoorbeeld (groeps)interviews, LEAN/SIGMA trainingen etc. - we hiervoor gaan gebruiken en hoeveel beslag dit gaat leggen op jouw organisatie. Tot slot definiëren we een tijdspad en bepalen we wie de eindverantwoording krijgt voor het realiseren van de eerder gedefinieerde doelen en resultaten. Hierna is het draaiboek afgerond.

Kwadraatdenken: Fase 2  - Het inrichten

Fase 2 Het inrichten


Tijdens deze fase geven we antwoord op de vraag wat ons in de weg zit en wat er nog nodig is om ons uiteindelijke doel en resultaat te bereiken. Door het gebruik van verschillende technieken ontstaat een goed inzicht in individueel en collectief gedrag en wordt snel duidelijk welke aanpassingen nodig zijn (op elk niveau binnen jouw bedrijf) om vooruit te komen. De output van dit traject bestaat uit een concreet rapport met aanbevelingen. Uiteraard zorgen wij voor een selectie, waarbij alleen de meest effectieve maatregelen worden genoemd.
Om ervoor te zorgen dat de herinrichting echt wordt gedragen door jouw bedrijf, dienen deze altijd twee doelen:

  • het borgen van het beoogde resultaat (door het vastleggen van verantwoordelijkheden in KPI’s);
  • en het borgen van de kernwaarden van jouw organisatie (door de gedragskaders aan te geven, waarbinnen dit moet plaatsvinden).
Kwadraatdenken: Fase 3 - Het verrichten

Fase 3Het verrichten


Nu wordt het tijd voor de duik in het diepte, maar wel voorzichtig. In een gecontroleerde, veilige omgeving zetten we samen voorzichtig onze eerste stappen. We gaan elkaar op een nieuwe, heldere manier leren aanspreken op verantwoordelijkheden, zoals in het adviesrapport wordt beschreven. Dat geldt niet alleen voor je werknemers, maar zeker ook voor alle leidinggevenden en directie. De stijl van leidinggeven heeft namelijk een grote impact op belangrijke zaken als gelijkwaardigheid en elkaar durven aanspreken. Zo ontstaat er een omgeving waarin jouw teamleden belangrijke zaken leren inzien, leren willen, leren kunnen en uiteindelijk doen! Je zult merken dat je team zich van ‘macht’ naar ‘kracht’ begeeft, waardoor een nieuwe energie-boost ontstaat die het team vleugels geeft. Op de achtergrond sturen wij dit proces actief aan en zorgen wij ervoor dat alle doelen en beoogde resultaten daadwerkelijk op de afgesproken tijd worden behaald.

Kwadraatdenken? 

Wij zijn ervan overtuigd dat het menselijk potentieel binnen jouw team vele malen groter is dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. Je moet het alleen wel op de juiste manier kunnen activeren.

 

Wij geloven dat je dat niet doet door eenzijdig te sturen op prestatieverhoging of cultuurverandering, maar door het juist holistisch te benaderen. Wij noemen dat kwadraatdenken en we laten je graag zien hoe dat werkt!