Verantwoordelijkheid leidt tot beter presteren

Op zoek naar kostenreductie, margevergroting, duurzame inzetbaarheid, klantbehoud, werkplezier of een hogere medewerkerstevredenheid? 

Benut het onbenutte potentieel binnen jouw organisatie met onze unieke, gefaseerde werkwijze.

 

Met jou en je team duiken we kort maar diep in je organisatie. Samen ontdekken we wat er in de weg staat en (nog) nodig is om je onderneming naar een hoger niveau te tillen.

 

Het toverwoord: verantwoordelijkheid. 

 

Als de juiste mensen de juiste verantwoordelijkheden krijgen en nemen, ontstaat er een nieuwe, vruchtbare dynamiek. Met een verantwoordelijk, gelukkig en trots team dat optimaal bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen en beoogde resultaten.

 

Wij gebruiken hiervoor de gepatenteerde GRIP®-methodiek.

 

Het proces

Kennismaking

We beginnen altijd met koffie en een vrijblijvend gesprek. Wij horen graag wat je uitdaging inhoudt. Samen kijken we of wij de juiste partij zijn om je hierbij te helpen.

We vinden het net als jij belangrijk om samen een klik te voelen. Ook willen we er zeker van zijn dat jij (of een van je medebestuurders) zelf de hoofdrol wilt en gaat spelen. We willen namelijk net als jij niet bezuinigen op geloofwaardigheid.

Fase 1: Bewust worden

Het gaat hier direct om het vergroten van het individueel en collectief bewustzijn rondom de eigen verantwoordelijkheid en de samenhang tussen resultaat, presteren, gedrag en doelen.

We gaan op zoek naar de doelen die je wilt bereiken en de kernwaarden die ten grondslag liggen aan de samenwerking. In deze fase maken we inzichtelijk hoe de resultaatverantwoordelijkheden per rol/functie belegd en aanvaard moeten worden. Natuurlijk bepalen we samen ook welke subdoelen daarvoor nodig zijn.

Wanneer de richting (doelen) en het houvast (gemeenschappelijke kernwaarden) kraakhelder zijn, stellen we met elkaar een plan op om de eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Daarin werken we uit wat voor soort werkvormen/interventies noodzakelijk zijn en welke inspanning dit vergt van jouw organisatie.

Tot slot definiëren we een tijdspad en bepalen we wie de eindverantwoordelijkheid krijgt/aanvaardt voor het realiseren van de doelen en resultaten.

Fase 2: Écht doen!

We ontwikkelen de eigen verantwoordelijkheid door om zo de geplande resultaten werkelijk te behalen. Het gaat nu over doen en de volgende keer zelfs nóg beter doen.

We leren onze eigen ruimte te (h)erkennen en effectief te benutten vanuit de juiste grondhouding, het gewenste gedrag en gericht op de onderling overeengekomen doelen.

Door het gebruik van verschillende technieken ontstaat een goed inzicht in individueel en collectief gedrag en wordt snel duidelijk welke aanpassingen nodig zijn (op elk niveau binnen jouw bedrijf) om blijvend vooruit te komen.

De uitkomst van deze fase is niet een mooi opgesteld rapport. De uitkomst is wél dat mensen vanuit de gedeelde waarden elkaar (laten) aanspreken op normgedrag en de realisatie van overeengekomen doelen. Althans, daar begint het mee.

Waar het uiteindelijk allemaal toe leidt, is dat gestelde doelen op streefnorm en streefdatum bereikt worden. Samenwerken gaat makkelijker en wordt ook een stuk leuker, wat resulteert in meer werkplezier en een hogere medewerkerstevredenheid.

Fase 3: Borgen

Nu komt het erop aan. Wij van Burokwadraat gaan onszelf volstrekt overbodig maken. Maar niet voordat het verantwoordelijkheidsproces kraakhelder is en het gedachtegoed van GRIP® volledig is geïnternaliseerd.

Iedereen blijft elkaar op een constructieve en professionele manier aanspreken op ieders verantwoordelijkheid. Voor zowel gedrag als doelen. Dit geldt niet alleen voor je medewerkers, maar zeker ook voor alle leidinggevenden en directieleden. Zij moeten voorbeeldgedrag vertonen.

Zo ontstaat er een omgeving waarin jouw teamleden belangrijke zaken leren inzien en uiteindelijk vanuit zichzelf het juiste doen.

Op de achtergrond sturen wij dit proces actief aan en onderhouden wij de ingeslagen weg. Desgewenst certificeren we mensen binnen jouw organisatie op het kennen en toe kunnen passen van het gedachtegoed van GRIP®. In woord en daad.

Ten slotte meten en monitoren wij de voortgang continu.

Kwadraatdenken

Wij zijn ervan overtuigd dat het menselijk potentieel binnen jouw team vele malen groter is dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. 

 

Je moet dat potentieel alleen wel op de juiste manier activeren. 

 

Dat doe je niet door eenzijdig te sturen op prestatieverhoging of cultuurverandering, maar door het als één geheel aan te pakken. 

 

Er is namelijk een onlosmakelijke samenhang tussen gedrag en doelen. 

 

Alleen een integrale benadering leidt tot beter presteren en gepland resultaat behalen.

 

Wij noemen dat kwadraatdenken.

Burokwadraat Gedrag en Doelen

IK ZOEK...

ondersteuning


bij veranderingsprocessen in mijn organisatie.

IK WIL...

commitment


en betrokkenheid van medewerkers, supervisors en (middle) management.

IK GA VOOR...

resultaat


in de vorm van tevreden mensen en een aantoonbaar hogere omzet en winst.

Wij werk(t)en voor:

Klantervaringen

"Wonderlijk hoeveel menselijke energie er, onder de deskundige regie van Martien, bij ons team vrij kwam toen wij het verantwoordelijkheidsbewustzijn écht bespreekbaar en concreet vertaald wisten te krijgen.

Focus vanuit zowel gemeenschappelijk opgestelde waarden en normen (kernwaarden) als kraakheldere doelen en verantwoordelijkheden bracht het gewenste gedrag en liet ons menselijk potentieel ontvouwen."
Burokwadraat Testimonials Reviews Beoordelingen
Bryan Hoogkamer
Director @ Belarto
"Albert van Burokwadraat weet erg goed de balans te houden tussen zakelijkheid en mensgerichtheid.

Bij ons heeft hij zich naar volle tevredenheid ingezet om management en medewerkers samen te laten reflecteren op zelfstandigheid, inzetbaarheid en vitaliteit in het werk.

Onvermijdelijk bij het omvormen van 'non-profit instelling' tot een 'not-for-profit serviceorganisatie'."

Dennis Roobeek
Manager Bedrijfsvoering @ St. Inovum
"Om duurzaam succesvol te zijn heb je rood (mens) & blauw (borging) écht beide nodig in verandertrajecten.

Hoe 'verantwoordelijk gedrag te professionaliseren en borgen' is een verrijking voor elke professional.

De aanpak van Burokwadraat is krachtig én betekenisvol. Heerlijk om mee samen te werken."


Marcus Bergman
Managing Partner @ Master Black Belt

WAAROM BUROKWADRAAT?

Eigenaarschap

Uw medewerkers en leidinggevenden aanvaarden en nemen resultaatverantwoordelijkheid

Groei & werkplezier

Mensen (h)erkennen hun eigen ruimte en ontvouwen hun potentieel

Gepland scoren

Doelen worden op streefnorm en streefdatum gerealiseerd

Fit for the future

Elkaar aanspreken is veilig en normaal

Kompas

Er wordt gehandeld vanuit heldere kernwaarden, doelen en verantwoordelijkheden

Intrinsieke motivatie

Authenticiteit en co-creëren worden gestimuleerd