Betekenisvol.

Methodisch.

Mensgericht.

Tevreden klanten

grip-certiefied-partner

Onze tevreden klanten zijn RvB’s, directies en eigenaren van €5 mio+ MKB die geloven dat grip op verantwoordelijkheid meer slagkracht oplevert. We zetten de bewezen GRIP®-methode in, die gegarandeerd resultaat oplevert. Dat geloven we niet alleen, dat maken we bij iedere klant waar. Daarom staan we zeker open voor joint investment: het samen dragen van de investering én de opbrengst.

Onze klanten zijn divers, zoals familiebedrijven, zorginstellingen, productiebedrijven en uitvoeringsorganisaties.

 

Itris | ERP software

Uitdaging

Klanten konden na 7 jaar hun contract opzeggen. Te veel klanten deden dat ook. Bovendien nam het aantal nieuwe klanten af.

Oplossing

De oorspronkelijke waardestrategie Product Leadership leverde cijfers waarop men moeilijk kon sturen. Onze GRIP®-Index toonde dat verantwoordelijkheden voor gedrag en doelen niet echt georganiseerd waren. Zogenaamd expertgedrag zat de bedrijfsvoering in de weg. Wij veranderden de waardestrategie in Customer Intimacy met kraakheldere doelen waarop iedereen aanspreekbaar was.

Resultaat

Verantwoordelijkheden voor gedrag en doelen zijn belegd, aanvaard en genomen. Op directie-, team- en individueel niveau. Er wordt écht samengewerkt vanuit een gezamenlijke mindset. Hierdoor is er 45% minder Customer Support personeel nodig, zijn de wervingskosten voor nieuwe klanten met 40% gedaald en is er 7% meer rendement.

logo-itris-erp-software
itris-woningcorporatie
fiber-line-logo
fiberline-olie-en-gas

Fiber-Line International | Halffabricaten olie en gas

Uitdaging

In 2003 startte deze onderneming met een nieuw product in een nichemarkt. In 2019 deden ze met 200 medewerkers zaken in 34 landen. Product en sales waren op orde, maar de organisatie zelf was in volwassenheid onvoldoende meegegroeid. Resultaten kwamen steeds moeizamer tot stand en het personeelsverloop was te hoog. Dit waren geen goede cijfers voor de beoogde overname door een Amerikaanse beursgenoteerde speler. De buy-out was op basis van te realiseren cijfers.

Oplossing

Het zittende management concludeerde dat een goed gerichte reset noodzakelijk was. De ziel moest weer terug. In co-creatie met het personeel ontwikkelden wij nieuwe waarden, verantwoordelijkheden en gedragskenmerken. Via een uitgekiend traject realiseerden we een gedeelde verantwoordelijkheid hiervoor.

Resultaat

Allereerst is de medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid met 4 punten gestegen op een schaal van 1 tot 10. Daarnaast is de klantwaardering op leverbetrouwbaarheid substantieel verhoogd. Tot slot staat Fiber-Line nu op de Great Place to Work-lijst.

Bakkerij Nollen | Familiebedrijf

Uitdaging

De derde-generatie-onderneming is in 35 jaar tijd uitgegroeid tot een trendsettend succesverhaal. Maar het bedrijf groeide (te) snel en was te afhankelijk geworden van de dagelijks aanwezige DGA. Eigenlijk steeg de omzet harder dan de organisatie zich ontwikkelde. Met oog op de toekomstige overdracht, wilde de DGA een zelfstandigere organisatie.

Oplossing

We kiezen voor een traject waarin de DGA meer wordt losgekoppeld van de dagelijkse operatie. Dit doen we door de eind- en operationele verantwoordelijkheden te herformuleren. In teamverband professionaliseren we het eigenaarschap voor gedrag en doelen.

Resultaat

Inmiddels begint de onderneming los te komen van de DGA. Medewerkers zijn wederom geïnspireerd om vanuit De Bedoeling te werken aan het Lonkend Perspectief. De organisatie kan op een volwassen wijze haar groei aan. En dat is nodig met 16 lokale winkels en landelijke supermarkten als klant.

BakkerijNollen
Bakkerij-nollen
Robeco_logo
robeco-kantoor

Robeco | Vermogensbeheer

Uitdaging

Over beheerd vermogen wordt een percentage als beheerfee betaald. Omdat geparkeerde vermogens razendsnel wegstroomden, verdampten de inkomsten. Buro Kwadraat werd gevraagd de oorzaken te analyseren om zo samen het tij te keren.

Oplossing

Wij zorgden ervoor dat kennis over wegstromend vermogen vanuit  klantcontactpersonen bekend werd in de directiekamer. Daarnaast maakten we duidelijk dat de focus op efficiënt werken het doel voorbij was geschoten, waardoor klantbehoud en klantontwikkeling op de achtergrond waren geraakt. Vanuit het credo: One call does it all! hebben we de klant weer centraal gezet en de medewerker daarvoor resultaatverantwoordelijk gemaakt. 

Resultaat

Op basis van een nieuwe visie kwam er een andere verdeling van verantwoordelijkheden en een werkwijze gericht op klanttevredenheid. Dit vertaalde zich in een vermogensbeheerduur van 6,7 jaar (t.o.v. 3,7 jaar), een NPS-score van 8,7 en een vermindering van het personeelsverloop van 65%.

Inovum | Zorgorganisatie

Uitdaging

De verpleeghuiszorg moet van aanbod- naar vraaggestuurd. Daarbij gaat het niet alleen om klant- en medewerkerstevredenheid, maar vooral om het welbevinden van beide groepen. Dit vereist continue afstemming op de ander, waarbij protocollen en bureaucratie in de weg zitten. De RvT wilde de eigen regie bevorderen en van daaruit een aantoonbare stijging van het welbevinden van cliënten en medewerkers. Dit moest ook tot uiting komen in het werven en behouden van een jongere generatie medewerkers.

Oplossing

Omdat mensen hun houding en gedrag alleen veranderen, als ze daar zelf de regie over hebben, ontwikkelde Buro Kwadraat een veranderaanpak waarbij het personeel eigenaar was. Dit hebben we vanuit de Zelfdeterminatie-theorie binnen GRIP benaderd.

Resultaat

Medewerkers organiseren nu hun eigen werkplezier op basis van heldere kernwaarden, doelen en gedrag, met inachtneming van verplichte regelgeving. Het effect van het verhoogde werkplezier en een hoger welbevinden van zowel de cliënt als de medewerker vertaalde zich meteen in een verzuimdaling van 1,4% en een verloopdaling van 4,6%. 

inovum-zorg-verbeteren
inovum-zorgorganisatie

Stel gerust je vraag