Eigenaarschap.

Werkplezier.

Toekomstbestendig.

Grip op groei

grip-certiefied-partner

Mensen beschikken over vaardigheden en kennis. Maar in essentie gaat het om verantwoordelijkheid als je wilt groeien als mens en organisatie, en grip op groei wilt krijgen. Maar wanneer kennen, aanvaarden en nemen mensen werkelijk hun verantwoordelijkheid? Hoe organiseer je dat? En hoe maak je verantwoordelijkheid meetbaar? Wij bereiken dat met GRIP®. Een unieke methode waarmee we doelen én gedrag koppelen aan groei, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Anders gezegd: wij ontwikkelen mens & organisatie in eigenaarschap, werkplezier en toekomstbestendigheid…

N

Meer betekenisvol

N

Benutten potentieel

N

Meer winst

N

Meer werkplezier

N

Procesoptimalisatie

Verantwoordelijkheid maakt betekenisvol

grip-certiefied-partner

Ook wel eens het gevoel dat je onvoldoende grip hebt op je organisatie en mensen? Misschien groeien jullie niet hard genoeg of juist te snel. Staan marges, NPS- scores of medewerkerstevredenheid onder druk. Of voel je de ‘ziel’ langzaam uit de organisatie vloeien. Founder Martien vertelt hoe je met verantwoordelijkheid grip houdt. 

Onze diensten

grip-certiefied-partner
Logo-Balarto
grip-certiefied-partner

“We wilden verantwoordelijkheid en eigenaarschap vertalen in concrete doelen in zowel resultaten als gedrag. En beide bespreekbaar maken. De aangepaste waarden en concretisering van Buro Kwadraat versnelde het productieproces met 6,2%.”

logo-inovum
grip-certiefied-partner

“Door MT en medewerkers samen te laten reflecteren op zelfstandigheid, inzetbaarheid en vitaliteit, maakten we de omslag van een non-profit instelling naar een ‘not-for-profit serviceorganisatie. Met een aangepast ‘moreel kompas’ steeg o.a. onze NPS-score van 6,3 naar 8,7.”

logo-bakkerij-nollen
grip-certiefied-partner

“De omzet van onze 16 winkels en bij landelijke supermarkten steeg harder dan onze organisatie zich ontwikkelde. Dankzij het organiseren van verantwoordelijkheid voor gedrag en doelen treden we met aantoonbaar meer rendement onze toekomst vol zelfvertrouwen tegemoet.

Wij ontwikkelen mens & organisatie in eigenaarschap, werkplezier en toekomstbestendigheid

grip-certiefied-partner

Iedereen is verantwoordelijkheid voor het benutten van zijn eigen slagkracht, maar ook die van de organisatie en elkaar. Als iedereen die verantwoordelijkheid kent, voelt en neemt, creëer je eigenaarschap en komt er werkelijk ruimte voor groei. Dat is wat wij steeds opnieuw bereiken.

Meer voelen

Begrijpelijke waarden

Iedereen in jouw organisatie begrijpt en voelt de gedeelde waarden en handelt daarnaar. Iedere dag opnieuw.

meer-lef

Meer lef

Durven doen

Mensen durven verantwoordelijkheid te aanvaarden voor processen, productie en gedrag, mits deze werkelijk in co-creatie zijn opgesteld.

meer-samen

Meer samen

Gedragen resultaten

Resultaten zijn niet van management, afdeling of individu. Nee, doelen en resultaten bepaal en vier je samen. Echt samen.

Meer weten

Meetbare doelen 

Verantwoordelijkheid aanvaarden en nemen is meetbaar. O.b.v. cijfers kun je vervolgens sturen op die verantwoordelijkheid. Zo krijg je meer GRIP®.

“Met onze GRIP®-methode zie ik mensen en organisaties opbloeien. Mensen weten beter wie ze zijn en voelen zich meer betekenisvol, ook in de onderlinge samenwerking. Die onbetaalbare energie levert op vele fronten groei op.”

Martien Plasmeijer, Founder Buro Kwadraat en GRIP®

Blogs & Nieuws

grip-certiefied-partner
Rapportcijfer organisaties

Rapportcijfer organisaties

Weleens stilgestaan bij hoe goed jouw organisatie functioneert? Niet alleen m.b.t. de kwaliteit van producten of diensten. Maar vooral over hoe verantwoordelijkheid georganiseerd is. Dit kun je uitdrukken in een rapportcijfer.

Lees meer
Samenwerking Directie-OR

Samenwerking Directie-OR

Hoe komen Directie en Ondernemersraden van verdeelde naar gemeenschappelijke ambities en resultaten? Daar hebben we nu een Groeisessie voor: ‘Gezamenlijke grip op de organisatie’. Je doet mee als duo, directie en OR-voorzitter. Na het programma is er meer ruimte voor het ‘Goede Gesprek’ op strategisch niveau.

Lees meer
Groeiend MKB-bedrijf

Groeiend MKB-bedrijf

Van start-up naar scale-up betekent vaak ‘groeipijn’. Daarom zijn er meer failure stories dan succesverhalen. Waarom slagen veel bedrijven er niet in om door te groeien naar the next level? Waarom lopen de meesten in een bepaalde fase vast? Ofwel: hoe krijg je grip op groei?

Lees meer
Familiebedrijf overdracht

Familiebedrijf overdracht

In april 2021 meldt BNR dat veel bazen van familiebedrijven haast maken met de overdracht aan een opvolger. Vanwege een nieuw kabinet dat misschien met nieuwe fiscale regels rondom de BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) komt. Begrijpelijk. Maar wat doet een (te) snelle overdracht met kernwaarden in het familiebedrijf? Dit blog gaat over grip houden op de ‘ziel’ in de organisatie.

Lees meer
Verzuim in de zorg

Verzuim in de zorg

Word je als zorgmanager gemangeld in het systeem of kun je zelf sturen? Liggen oorzaken voor werkplezier en -druk bij de overheid of kun je daar grip op krijgen? Hoe zorg je dat onderwerpen als eigen regie, zelfsturing en verantwoordelijkheid minder aan ‘inflatie’ onderhevig zijn? Kortom: wat heb je als zorgmanager zelf in de hand? In deze blog meer over grip krijgen op verzuim en verloop in zorgorganisaties.

Lees meer
De les van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst: Organiseer verantwoordelijkheid

De les van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst: Organiseer verantwoordelijkheid

De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst roept veel vragen op. Hoe heeft het zo lang zo fout kunnen gaan? De kern van het probleem is de wijze waarop men met verantwoordelijkheid omging, namelijk door niet in te grijpen. Om de bestuurscultuur die tot deze affaire heeft geleid fundamenteel te vernieuwen, is een helder verantwoordelijkheidsproces daarom cruciaal. Veel andere organisaties, zowel binnen als buiten de overheid, kunnen nog wat leren van deze kwestie.

Lees meer
De eigen verantwoordelijkheid van Booking.com

De eigen verantwoordelijkheid van Booking.com

De eigen verantwoordelijkheid van Booking.com- dit blog uit 2021 is medio 2022 geüpdatet -   Booking.com doet een beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Dit betekent dat de Nederlandse staat maximaal 90% van de loonkosten...

Lees meer

Stel gerust je vraag