En onze aanpak leidt wél tot aantoonbaar resultaat?

Dat is wat wij jou en je team garanderen! En als je dat wilt laten we ons daar ook op afrekenen. 

 

Als gecertificeerd GRIP®-partner (Growing Responsibility In People) weten wij namelijk precies hoe je verantwoordelijkheid voor gedrag & doelen kunt organiseren én consolideren. Vanuit de intrinsieke en vrije wil van jezelf en je mensen. 

 

Gedragsverandering gaat namelijk uitsluitend van binnenuit. Mensen kún je niet veranderen van buiten. Mensen laten alleen dán ander gedrag zien als zij dat zelf willen. Op basis van nieuwe inzichten. 

 

Door het ontwikkelen, structureren en borgen van verantwoordelijkheid kun je het verschil maken.

Kwadraatdenken

Wij zijn ervan overtuigd dat het menselijk potentieel binnen jouw team vele malen groter is dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. 


Je moet dat potentieel alleen wel op de juiste manier activeren. 


Dat doe je niet door eenzijdig te sturen op prestatieverhoging of cultuurverandering, maar door het als één geheel aan te pakken. 


Er is namelijk een onlosmakelijke samenhang tussen gedrag en doelen. 


Alleen een integrale benadering leidt tot beter presteren en gepland resultaat behalen.


Wij noemen dat kwadraatdenken.

 
Burokwadraat Gedrag en Doelen

IK ZOEK...

ondersteuning


bij veranderingsprocessen in mijn organisatie.

IK WIL...

commitment


en betrokkenheid van medewerkers, supervisors en (middle) management.

IK GA VOOR...

resultaat


in de vorm van tevreden mensen en een aantoonbaar hogere omzet en winst.

Gedragsverandering en de eigen verantwoordelijkheid

Een belangrijke stap in het bereiken van doelen en resultaten, is gedragsverandering. 


Maar laat dat nou net ook een hele lastige stap zijn. Mensen vertonen immers alleen ander gedrag als zij dat zelf willen. 


Je kunt mensen niet van buitenaf veranderen. 


Maar je kunt er wel voor zorgen dat mensen, op basis van nieuwe inzichten, hun gedrag intrinsiek en uit vrije wil aanpassen. 


Dat doe je door mensen hun eigen verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen, aanvaarden en nemen. 


Als gecertificeerd GRIP®-partner (Growing Responsibility In People) helpen wij hierbij.


Lees meer over GRIP®.

Bekijk wat onze werkwijze inhoudt.

 

Klantervaringen

"Wonderlijk hoeveel menselijke energie er, onder de deskundige regie van Martien, bij ons team vrij kwam toen wij het verantwoordelijkheidsbewustzijn écht bespreekbaar en concreet vertaald wisten te krijgen.

Focus vanuit zowel gemeenschappelijk opgestelde waarden en normen (kernwaarden) als kraakheldere doelen en verantwoordelijkheden bracht het gewenste gedrag en liet ons menselijk potentieel ontvouwen."
Burokwadraat Testimonials Reviews Beoordelingen
Bryan Hoogkamer
Director @ Belarto
"Albert van Burokwadraat weet erg goed de balans te houden tussen zakelijkheid en mensgerichtheid.

Bij ons heeft hij zich naar volle tevredenheid ingezet om management en medewerkers samen te laten reflecteren op zelfstandigheid, inzetbaarheid en vitaliteit in het werk.

Onvermijdelijk bij het omvormen van 'non-profit instelling' tot een 'not-for-profit serviceorganisatie'."

Dennis Roobeek
Manager Bedrijfsvoering @ St. Inovum
"Om duurzaam succesvol te zijn heb je rood (mens) & blauw (borging) écht beide nodig in verandertrajecten.

Hoe 'verantwoordelijk gedrag te professionaliseren en borgen' is een verrijking voor elke professional.

De aanpak van Burokwadraat is krachtig én betekenisvol. Heerlijk om mee samen te werken."


Marcus Bergman
Managing Partner @ Master Black Belt

Wij werk(t)en voor:

Burokwadraat Testimonials Reviews Beoordelingen

Wonderlijk hoeveel menselijke energie er, onder de deskundige regie van Martien, bij ons team vrij kwam toen wij het verantwoordelijkheidsbewustzijn écht bespreekbaar en concreet vertaald wisten te krijgen. 

 

Focus vanuit gemeenschappelijke opgestelde waarden en normen (kernwaarden) als ook kraakheldere doelen en verantwoordelijkheden bracht het gewenste gedrag en liet ons menselijk potentieel ontvouwen.

Bryan Hoogkamer

BELARTO HOLDING

WAAROM BUROKWADRAAT?

Eigenaarschap

Uw medewerkers en leidinggevenden aanvaarden en nemen resultaatverantwoordelijkheid

Groei & werkplezier

Mensen (h)erkennen hun eigen ruimte en ontvouwen hun potentieel

Gepland scoren

Doelen worden op streefnorm en streefdatum gerealiseerd

Fit for the future

Elkaar aanspreken is veilig en normaal

Kompas

Er wordt gehandeld vanuit heldere kernwaarden, doelen en verantwoordelijkheden

Intrinsieke motivatie

Authenticiteit en co-creëren worden gestimuleerd

GRIP®-producten

Welke rol je ook vervult binnen een organisatie, je hebt altijd voor de volle 100% baat bij een of meerdere GRIP®-producten.

 

Lees meer over de GRIP®-producten.

Medewerkers0%
Leidinggevenden0%
Management0%
Directie & Bestuur0%