Rapportcijfer organisatie

Scoor hoger door verantwoordelijkheid in management-processen te organiseren, meten en monitoren 

 

Rapportcijfer organisatie? Jazeker. Hoe goed jouw organisatie functioneert, kun je een rapportcijfer geven. En dan gaat het niet alleen om de kwaliteit van jouw producten of diensten, maar vooral over hoe goed alles georganiseerd is. Wat is bijvoorbeeld jullie groeipotentie? Hoe gaan jullie om met veranderende omstandigheden? Hoe goed wordt nieuw beleid doorgevoerd? Hoe verloopt de implementatie van aangepaste managementprocessen? Als je naar dat soort zaken kijkt, welk rapportcijfer krijgt jouw organisatie dan? En wat is nodig om een hoger cijfer te bereiken?

“Door verantwoordelijkheid anders te verdelen, verminderden we ons personeelsverloop met 65%”

In dit blog lees je wat de kern is van het verbeteren van jullie organisatiekracht. Of het nu gaat om productiebedrijven, dienstverlenende of non-profitorganisaties, steeds gelden dezelfde wetmatigheden die bepalen hoe goed een organisatie functioneert. En al die wetmatigheden draaien om één ding: Verantwoordelijkheid.

4 stappen naar een hoger rapportcijfer:

  • Beleg verantwoordelijkheid
  • Aanvaard verantwoordelijkheid
  • Neem verantwoordelijkheid
  • Monitor verantwoordelijkheid | Optimale stuurinformatie

Verantwoordelijkheid als DNA | Bepalend voor rapportcijfer organisatie

In biologische termen zorgt het DNA voor het goed functioneren van een organisme. In organisaties is verantwoordelijkheid dat DNA. Hoe beter verantwoordelijkheid is georganiseerd, hoe beter organisaties functioneren. Een optimale organisatie bereik je met dit verantwoordelijkheidsproces:

Verantwoordelijkheidsproces_Buro_Kwadraat

In de praktijk is verantwoordelijkheid vaak niet goed georganiseerd. En heeft het management een ander beeld bij wat daarover is afgesproken dan diegenen die het moeten uitvoeren. En elke onduidelijkheid gaat ten koste van het vermogen van de organisatie om succesvol te zijn. En dus ten koste van een hoog rapportcijfer.

Verantwoordelijkheid organiseren voor hoger rapportcijfer organisatie

Waarom willen we verantwoordelijkheid eigenlijk organiseren? Nou, omdat het om nogal wat zaken gaat bij goede bedrijfsvoering. Turf gerust even mee: kwaliteitsmanagement, procesoptimalisatie en prestatiemanagement. Maar ook HRM-management, voortgangsgesprekken en kernwaardengedrag. Dat de ondernemer of bestuurder hiervoor eindverantwoordelijk is, is wel duidelijk. Maar wie weet precies wie waarvoor verantwoordelijk is in de operatie en uitvoering? En waar is dat dan gedocumenteerd? Hoeveel ‘brandjes’ worden er dagelijks geblust, vanwege een onduidelijke organisatie van verantwoordelijkheid? Ai, dit gaat ten koste van je rapportcijfer.

In 4 stappen op weg naar een mooi rapportcijfer organisatie

Zoals gezegd gaat het organiseren van verantwoordelijkheid en je organisatierapportcijfer over 4 stappen:

1. Een helder verantwoordelijkheidsproces | Verantwoordelijkheid beleggen
Hierbij gaat het erom dat de verantwoordelijkheid van alle beleidsdoelen of KPI’s van de organisatie duidelijk zijn toegewezen aan individuele mensen. Zowel op managementniveau, alsook dat iedere manager als eindverantwoordelijke de operationele verantwoordelijkheid bij zijn medewerkers belegt.

2. Verantwoordelijkheid ondertekenen | Verantwoordelijkheid aanvaarden
Voordat mensen een ‘handtekening’ zetten onder doelen en doelstellingen, is het nodig om de randvoorwaarden hiervoor op orde te hebben. Denk aan mensen, middelen en bevoegdheden. Laat daar geen misverstanden over ontstaan.

3. Iedereen is verantwoordelijk voor eigen gedrag | Verantwoordelijkheid nemen
Hoe goed een organisatie functioneert hangt altijd af van mensen. Nog preciezer: van het gedrag van mensen. Creëer een gezamenlijke mindset en taal, waarin mensen op een positieve manier gaan functioneren en samenwerken aan de afgesproken doelen.

4. Duidelijke stuurinformatie | Verantwoordelijkheid monitoren
Zorg dat voor alle beleidsdoelen duidelijke definities, metingen en cijfers beschikbaar zijn en hoe er op dat doel gepresteerd wordt. En dat iedere verantwoordelijke regelmatig verantwoording aflegt over de voortgang van de te bereiken doelstellingen. Deze twee punten helpen om goed te kunnen sturen op het gewenste resultaat.

Door georganiseerde verantwoordelijkheid een beter rapportcijfer

Als verantwoordelijkheden zijn belegd volgens het Verantwoordelijkheidsproces, dan neemt het onduidelijke definities, discussies en vrije interpretaties weg. Daarmee wordt de organisatie efficiënter. De verantwoordelijkheid van het individu in de organisatie wordt er een van motivatie en eigenaarschap. Daarmee groeit dan dus ook de kwaliteit van de organisatie en het rapportcijfer.

Kun je verantwoordelijkheid eigenlijk wel een cijfer geven?

Ja, dat kan zeker. Sterker, bij Buro Kwadraat hebben we hier een unieke scan voor ontwikkeld. Met deze scan wordt het duidelijk welke verantwoordelijkheden goed belegd zijn en welke ergens in de organisatie ‘zweven’. Dat geeft jou een goed beeld van waar energie weglekt en hoe dat verbeterd kan worden. Hiermee krijg je GRIP op je organisatie, je beleidsdoelstellingen en je rapportcijfer.

Indien gewenst ondersteunen wij ook bij het inrichten van duidelijke stuurinformatie en met GRIP®-Groeisessies. In deze sessies leren we medewerkers om vanuit een gemeenschappelijke taal en mindset om hun verantwoordelijkheden nog beter in te zetten.

“Door alle randvoorwaarden op orde te hebben, organiseren medewerkers nu meer dan voorheen hun eigen werkplezier.”

Van masterclass tot programmamanagement

Onze kennis over het organiseren en meten van verantwoordelijkheden bieden we in diverse vormen aan. Van Masterclasses en Audits tot Groeisessies en Programmamanagement. App, bel of mail Martien Plasmeijer voor meer informatie: 06-14 289 203, martien.plasmeijer@burokwadraat.nl

Stel gerust je vraag