Ons verhaal

Wat doen we eigenlijk?

Wij passen de GRIP®-methodiek toe op individueel en collectief niveau. GRIP® staat voor Growing Responsibility in People.

 

Onze aanpak richt zich altijd op het realiseren van aantoonbare resultaten, gebaseerd op de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid. Die eigen verantwoordelijkheid is namelijk de as (oftewel het houvast) waar alles om draait. 

 

Daarbij richten wij ons op het samenwerken vanuit gemeenschappelijke kernwaarden en op de mate waarin het verantwoordelijkheidsproces goed georganiseerd is.

 

Dit doen wij door co-creatie in programmamanagement, counseling, consultancy, procesoptimalisatie, training en coaching. 

 

Lees meer over GRIP®.

 

Wij als kwadraatdenkers gaan eerst op zoek naar wat er, door wie en wanneer, concreet bereikt moet worden. Vervolgens gaan we op zoek naar de oorzaken áchter de oorzaak. Daarbij steken we in vanuit de essentie! Die is voor ons wat de mensen die het moeten doen werkelijk te vertellen hebben.


Vanuit onze socratische werkvorm sluiten wij aan en stemmen win-win-win af op de werkelijke beleving van hen die het “moeten” doen. Daar zijn wij, keer op keer, aantoonbaar zéér succesvol in. Waarom? Omdat wij niet (ver)oordelen, we kijken door het schilderij van meningen heen. 


Mensen leren hun eigen ruimte te (h)erkennen en vanuit de juiste grondhouding bij interactie optimaal hun kwaliteiten te benutten. Daardoor raken zij geïnspireerd om vanuit vrije wil en intrinsiek verantwoordelijkheid te aanvaarden én te nemen.


Het grootste compliment wat wij met regelmaat mogen ontvangen is dat managers, leidinggevenden en medewerkers later zeggen hetgeen ze geleerd en ontdekt hebben ook in hun persoonlijke leven erg goed toe passen. Op weg naar meer (werk)plezier.


Onze aanpak is uiterst effectief, en is te typeren met woorden als holistisch; integraal; vergroting van menselijk geluk; virale werking; duurzaam; evenwichtig in ratio én gevoel.


Onze opdrachtgevers zijn enorm enthousiast over onze gerichte wijze van benaderen en oplossen. Dat zijn ze vooral omdat onze aanpak op een werkelijk contextuele insteek berust.

ONZE AANPAK

Laat ons u helpen!

PAK DOOR

Kennis en wijsheid

We delen onze kennis & wijsheid graag met jou! 


Het bevorderen van verantwoordelijkheidsbewustzijn gaat niet alleen maar om “intelligent en smart” zijn, maar vooral over levenswijs.


In en buiten ons werk komen we allerlei informatie tegen die wij, maar ook jij, goed kunnen/kan gebruiken bij het optimaliseren van het functioneren van je team. Die kennis verwerken wij in onze diensten en programma’s. 


Mocht je vragen over de inhoud hebben, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Ons Team

Wie zijn we eigenlijk?

Martien Plasmeijer – Algemeen Directeur

 

Martien is een gepassioneerde en inspirerende professional in het ondersteunen en begeleiden van mensen en organisaties bij de realisatie van de door hen gestelde doelen. 

 

Tevens is hij de oprichter van GRIP®. GRIP staat voor Growing Responsibility In People. 

 

GRIP® richt zich op het organiseren en cultiveren van “de eigen verantwoordelijkheid” op alle niveaus binnen én boven de organisatie.

 
 

Ervaring

Ervaren binnen zowel de publieke- als private sector. 

 

Binnen sterk uiteenlopende sectoren en disciplines, zowel binnen de diensten sector als binnen de maakindustrie. 

 

In rollen als ondernemer, trusted advisor, programmamanager, consultant en trainer. Zijn focus met impact richt zich hoofdzakelijk op toezichthouders, bestuurders en directies. 

 

Begonnen vanuit een corporate omgeving (DHL worldwide) heeft hij enorm veel hands-on kennis en ervaring binnen people management en leadership opgebouwd. 

 

Hij is een ervaren ondernemer, bij voor- en tegenspoed. 

 
 

Persoonlijke skills en competenties

Vanuit de diepste overtuiging dat ieder mens werkelijk betekenisvol wil zijn draagt Martien bij. 

 

Bedoeld om de toenemende complexiteit te helpen reduceren en daar waar het écht over moet gaan te stimuleren. 

 

Met als 3 belangrijkste uitkomsten:  

  • Dat gestelde doelen, vanuit gemeenschappelijk gedeelde kernwaarden, tijdig gerealiseerd worden.

  • Dat mensen de eigen verantwoordelijkheid, in relatie tot zichzelf en anderen, beter leren te organiseren en cultiveren.

  • Het aantoonbaar bevorderen van het werkplezier en goed werkgeverschap hetgeen de organisatie fit en vitaal maakt en houdt.

Leo van Eekeren

 

Leo van Eekeren is van oorsprong opgeleid als fysiotherapeut en is vader van 3 studerende kinderen. 

 

 

Hij is fervent buitensportavonturier en enthousiast Wing Chun beoefenaar. Verder reist hij graag om het leven in andere culturen te ervaren.

 
 

Ervaring

Leo volgde na de opleiding fysiotherapie verschillende managementopleidingen en rondde in 2008 een executive MBA studie af. 

 

 

Hij is praktijkeigenaar en werkt daarnaast als zelfstandig organisatieadviseur. In die hoedanigheid heeft hij verschillende managementfuncties bekleed bij bedrijven als Johnson & Johnson Medical en KLM en was oprichter van het NKV (Nederlands Kenniscentrum Vitaliteitsmanagement). 

 

 

Met Burokwadraat verdiept hij zich vooral in de impact van ‘verantwoordelijkheid’ en begeleidt de implementatie van organisatieveranderingen bij bedrijven in de zorg en daarbuiten.

 
 

Persoonlijke skills en competenties

Mensen met wie hij werkt herkennen in hem een hoog gehalte aan motivatiekracht, mensgericht leiderschap, een hoog bewustzijn van omgevingsfactoren bij veranderingen, stressbestendigheid en een strikte voortgangscontrole als het gaat om het bereiken van resultaat. 

 

Zijn passie ligt in het uitdagen en begeleiden van mensen om het beste uit zichzelf te halen.

Jan Boon

 

Jan Boon is 63 jaar en vader van vier volwassen kinderen. Hij noemt zich wel ‘praktisch filosoof’.

 
 

Ervaring

Jan heeft ruim 10 jaar gewerkt in de jeugdhulpverlening. 

 

Daarna heeft hij opleidingen gevolgd in kwaliteitsmanagement en adviesvaardigheden. 

 

Sinds 28 jaar werkt hij als adviseur en trainer. Aanvankelijk heel praktisch bij het verbeteren van processen. 

 

Nog steeds helpt Jan verbeteren, maar nu met RCA’s, management en audits. Daarmee helpt hij managers beter te managen en medewerkers zelfbewuster te zijn. 

 

Verantwoordelijkheid en aandacht zijn sinds jaren zijn thema’s.

 
 

Persoonlijke skills en competenties

Mensen enthousiast met elkaar verbinden is Jan’s passie. Hij snapt techniek en hij begrijpt mensen en mensen binnen een organisatie. 

 

Hij is empathisch en toch met voldoende focus op het bereiken van het beoogde resultaat. Hij houdt van de inhoud, maar hij bestuurt op natuurlijke wijze het proces. 

Albert Kos

 

 

Albert Kos is vanaf 2008 werkzaam als zelfstandig coach/trainer voor teams, groepen en individuen.

 

 

Gedrag, vaardigheid en persoonlijke effectiviteit heeft hem altijd geboeid en zijn voor hem belangrijke thema’s.

 

 

Hij is een ervaren coach, voor zowel individuen als voor teams.

 
 

Ervaring

Tot 2008 heeft Albert in de financiële sector gewerkt, daarna in veel verschillende branches.

 

 

Hij heeft veel relevante ervaring met groepen en individuen uit verschillende bedrijfstakken zoals bank- en verzekeringswezen, detacheringsbureaus, horeca, zorg en onderwijs.

 

 

Hij heeft veel ervaring als gedrags- en vaardigheidstrainer. Aan deze trainingen worden vaak, spontane of geplande coachtrajecten gekoppeld. Voor zowel individuen als voor groepen.

 

 

Teams die er samen niet uitkomen kloppen ook bij hem aan om beter te begrijpen waarom de samenwerking niet altijd goed gaat en deze te verbeteren door nieuwe inzichten.

 

 

Daarnaast heeft hij veel ervaring als trainer in communicatievaardigheden.

 

Persoonlijke skills en competenties

Albert zijn drive zit hem in het helpen van mensen om ze beter te laten worden in wat ze al doen, maar ook juist in het helpen om ze te laten groeien naar waar ze naar onderweg zijn. 

 

Goed luisteren naar jezelf en doen waar je goed in bent. Het nemen van verantwoordelijkheid in elke situatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt (GRIP). 

 

Hij traint en coacht individuele mensen en teams op enthousiaste, inspirerende wijze, maakt ze bewust, stimuleert ze en houdt ze een spiegel voor. Hij zet hierbij een cocktail van ervaring, deskundigheid, humor en positiviteit in. 

 

Rob van Viegen

 

Rob van Viegen geeft onder andere trainingen om teamsamenwerking te verbeteren. Optimaal samenwerken en foutloos communiceren is in zijn specialisme, de luchtvaart, van levensbelang.

 

Rob is in staat om zijn kennis daarvan één op één over te zetten naar elk team uit elke branche. Rob is reeds 4 jaar aangesloten als trainer kwadraatdenken bij Burokwadraat.

 
 

Ervaring

Als managementcoach helpt Rob managementteams en individuele managers en leidinggevenden zich effectiever te gedragen.

 

Kernthema’s zijn situationeel leiderschap, omgevingsbewustzijn, aanpassingsvermogen, besluitvorming, communicatie, macht en ego. Wat wil je bereiken, hoe doe je dat in samenwerking met anderen ? Hoe maak je gebruik van de kwaliteiten van je team?

 

Zijn ervaringen bij bedrijfs- en overheidsmanagers laten zien dat samenwerken een essentieel element is om resultaat te halen.

 

Teamresultaat is daarbij leidend. Als trainer wil hij deelnemers graag zelf laten ontdekken hoe zij iets tot stand willen brengen. Vandaar dat de trainingen op basis van ervaringsgericht leren over het proces van eigen verantwoordelijkheid is gemaakt.

 
 

Persoonlijke skills en competenties

Rob heeft twee grote passies; gedrag van mensen en vliegen.

 

Hij is een onverwoestbare optimist en hij ziet nog mogelijkheden waar anderen die niet meer zien. Als beelddenker heeft Rob het resultaat voor ogen en hij is heel flexibel in de weg naar het doel. Daarmee kan hij inspelen op wat er op elk moment nodig is.

 

Rob focust op talenten van anderen; als je weet waar je van nature goed in bent, kun je dat gebruiken om nog beter te worden, meer resultaat te halen met minder inspanning en veel energie en plezier te krijgen.

 

Hij wil graag van waarde zijn voor zichzelf en anderen en hij geniet enorm van zijn werk, elke dag opnieuw! Rob daagt mensen graag uit om zichzelf te ontdekken en met die ontdekkingen aan de slag te gaan.

Martin de Ruijter

 

Martin de Ruijter traint en coacht vooral op het gebied van succesvol samenwerken op de werkplek. 

 

 

 

Daarnaast heeft hij grote ervaring met het begeleiden van jong professionals uit etnische minderheden op gedrag en communicatie met als doel om hun arbeidspositie te verbeteren. 

 

Ervaring

Martin heeft gewerkt als auditor en teammanager bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voordat hij overstapte naar het domein als trainer/coach. Deze werkervaring heeft Martin veel inzicht gegeven in zowel hoe organisaties en werkprocessen zijn ingericht, als hoe medewerkers in teams functioneren.

 

 

Na een aantal jaren als trainer binnen de SVB gewerkt te hebben, waarbij aandachtsgebieden als feedback geven en samenwerken voorop stonden, is Martin als zelfstandig trainer/coach gaan werken. 

 

 

Zijn activiteiten zijn op dit moment met name gelegen op het gebied van consultancy en trainen/coachen van een variatie van bedrijven op o.a. het onderwerp etnische diversiteit.

 

 

Persoonlijke skills en competenties

De uitdaging voor Martin is om mensen in beweging naar daadwerkelijke gedragsverandering te krijgen, met als fundament het aanleren van vaardigheden om dit mogelijk te maken.

 

 

Skills die hij van nature inzet zijn vooral het direct in contact komen met mensen en hun vertrouwen te winnen. 

 

 

Door zijn inlevings- en observatievermogen, doorziet hij persoonlijkheden en hun specifieke kwaliteiten en neemt dat als uitgangspunt om ze te begeleiden.

 

 

Jeannette van Namen 

 

Jeanette van Namen is directeur/eigenaar van JvN Congres Management in Amersfoort. Ze is een onafhankelijke professionele congresorganisator (PCO) met ruim 35 jaar congres ervaring.

 

Jeannette adviseert haar opdrachtgevers bij het formuleren van het doel en de doelstellingen van hun zakelijke evenement of congres, verplaats zich in de doelgroep en organiseert vervolgens het evenement van A tot Z, zowel voor nationale als internationale congressen en zakelijke bijeenkomsten.

 
 

Ervaring

Haar jarenlange ervaring in de gastvrijheidsindustrie en de MICE-business (meetings, events, congressen en exhibitions) en als ondernemer zet Jeannette in bij trainingen voor sales teams van o.a. hotels en congreslocaties om hun kennis van de markt te vergroten zodat hun resultaten verbeteren. 

 

Ze koppelt haar rijke ervaring aan een creatieve, resultaatgerichte aanpak met oog voor detail en passie voor concept ontwikkeling. Na het voltooien van de HBS-A en haar opleiding aan de Hogere Hotelschool te Den Haag, heeft Jeannette een aantal jaren gewerkt in de hotellerie en gastvrijheidsindustrie.

 

Om vervolgens begin tachtiger jaren de overstap te maken naar het Congresbureau van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna is ze in 1984 zelfstandig ondernemer geworden van een congresorganisatiebureau.

 

Dit bureau is in twintig jaar uitgegroeid tot een van de grootste en meest toonaangevende bureaus van Nederland. In die twintig jaar heeft ze met haar toenmalige team zeer grote nationale maar vooral ook internationale wetenschappelijke en corporate congressen en events georganiseerd.

 

Vanaf 2000 is Jeannette zich als zelfstandig ondernemer gaan bezig houden met het organiseren van congressen veelal in het buitenland en met het geven van workshops, masterclasses en trainingen.

 

Ze is 20 jaar actief lid van Meeting Professionals International (MPI) en ze heeft als projectleider meegewerkt aan diverse award winning congressen van onze brancheorganisatie.

 

Daarnaast is ze actief in de MPI Academy, training voor en door professionals in de meeting industrie. Jeannette was ruim 10 jaar adviseur en consultant voor Locatie Amersfoort/Amersfoort City Marketing.

Herma Janssen

 

Herma is een enthousiaste, energieke boekhoudster die verantwoordelijk is voor de financiële administratie voor Burokwadraat.

 

Persoonlijke skills en competenties

Herma werkt snel, accuraat en gestructureerd. Heeft oog voor detail en denkt altijd mee over verbeteringen in de administratieve processen. 


Zij vindt het ook erg belangrijk om in teamverband tot bepaalde oplossingen te komen.

 

Ervaring

Zij heeft 30 jaar ervaring in de financiële wereld, voornamelijk in MKB bedrijven.

Klantervaringen

"Wonderlijk hoeveel menselijke energie er, onder de deskundige regie van Martien, bij ons team vrij kwam toen wij het verantwoordelijkheidsbewustzijn écht bespreekbaar en concreet vertaald wisten te krijgen.

Focus vanuit zowel gemeenschappelijk opgestelde waarden en normen (kernwaarden) als kraakheldere doelen en verantwoordelijkheden bracht het gewenste gedrag en liet ons menselijk potentieel ontvouwen."
Burokwadraat Testimonials Reviews Beoordelingen
Bryan Hoogkamer
Director @ Belarto
"Albert van Burokwadraat weet erg goed de balans te houden tussen zakelijkheid en mensgerichtheid.

Bij ons heeft hij zich naar volle tevredenheid ingezet om management en medewerkers samen te laten reflecteren op zelfstandigheid, inzetbaarheid en vitaliteit in het werk.

Onvermijdelijk bij het omvormen van 'non-profit instelling' tot een 'not-for-profit serviceorganisatie'."

Dennis Roobeek
Manager Bedrijfsvoering @ St. Inovum
"Om duurzaam succesvol te zijn heb je rood (mens) & blauw (borging) écht beide nodig in verandertrajecten.

Hoe 'verantwoordelijk gedrag te professionaliseren en borgen' is een verrijking voor elke professional.

De aanpak van Burokwadraat is krachtig én betekenisvol. Heerlijk om mee samen te werken."


Marcus Bergman
Managing Partner @ Master Black Belt

Wij werk(t)en voor:

WAAROM BUROKWADRAAT?

Eigenaarschap

Uw medewerkers en leidinggevenden aanvaarden en nemen resultaatverantwoordelijkheid

Groei & werkplezier

Mensen (h)erkennen hun eigen ruimte en ontvouwen hun potentieel

Gepland scoren

Doelen worden op streefnorm en streefdatum gerealiseerd

Fit for the future

Elkaar aanspreken is veilig en normaal

Kompas

Er wordt gehandeld vanuit heldere kernwaarden, doelen en verantwoordelijkheden

Intrinsieke motivatie

Authenticiteit en co-creëren worden gestimuleerd

IK ZOEK...

ondersteuning


bij veranderingsprocessen in mijn organisatie.

IK WIL...

commitment


en betrokkenheid van medewerkers, supervisors en (middle) management.

IK GA VOOR...

resultaat


in de vorm van tevreden mensen en een aantoonbaar hogere omzet en winst.