Inspireren.

Verinnerlijken.

Groeien.

Wij ontwikkelen mensen en organisaties

grip-certiefied-partner

VISIE

Grip op resultaat. Wij willen dat mensen hun eigen en onderlinge potentieel voor de volle 100% benutten en daarin groeien. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat verantwoordelijkheid betekenisvol maakt. Voor jezelf, voor de organisatie waarvoor je werkt en voor de wereld waarin je leeft. 

MISSIE

Buro Kwadraat ontwikkelt mens & organisatie. Door het organiseren en cultiveren van verantwoordelijkheid. In co-creatie (her)formuleren we kernwaarden, doelen en verantwoordelijkheid en maken deze organiseer- en meetbaar. Wij bieden de GRIP®-werkwijze, de tools en de skill-set, waarmee mensen beter de interactie met zichzelf en met elkaar kunnen aangaan. Dat levert eigenaarschap, werkplezier en toekomstbestendigheid op. Dus kwantitatieve en kwalitatieve groei.

WERKWIJZE

In onze GRIP®-methode koppelen wij, vanuit een heldere kijk op Richting & Houvast, gedragsontwikkeling die mensen zelf willen, aan procesoptimalisatie. Deze methodiek versterken we zo nodig met werkwijzen als Lean, Agile en Scrum.

WE VERVULLEN ONZE MISSIE DOOR

  • Verantwoordelijkheid te benaderen vanuit een gedrags- en doelencomponent
  • Inzicht te krijgen in de (maatschappelijke) ambities van de organisatie
  • Het objectief in kaart brengen van de mate waarin verantwoordelijkheid georganiseerd is. Dit gebeurt met de GRIP-index
  • In te zetten op intrinsieke motivatie; dus niet omdat het moet, maar omdat men zelf wil
  • Ieders talent en potentie te onderkennen en in te zetten
  • Het meetbaar maken van de opdracht en bijbehorende resultaat en afspraken
  • Waar wenselijk en mogelijk aan te sluiten op de 17 VN-werelddoelen
GRIP-organisatieontwikkeling

Ons DNA

grip-certiefied-partner

Wij maken betekenis-vol, zijn fundamenteel en werken methodisch. Dat doen we:

Eenvoud

Warm

Gidsend

Warm: we verbinden, zijn oprecht geïnteresseerd en inspireren in samenwerkingen  

Gidsend: we zijn autonoom, eerlijk, authentiek en maken betekenis-vol

Eenvoud: bottom-line ‘zien’ we mensen, processen en organisaties en benutten we verbetermogelijkheden

vacature-buro-kwadraat

Onze groeiambitie

grip-certiefied-partner

De komende jaren zet Buro Kwadraat zijn groei in klanten en associate partners verder door. Groot genoeg voor uitdagende end-to-end projecten. En klein genoeg voor de menselijke maat en onze gewaardeerde korte lijnen. Onze groei staat de kwaliteit van ons werk nooit in de weg. We voelen ons verantwoordelijk voor jouw resultaat, en zullen dat altijd blijven. Dat is onze GRIP®-garantie.

Ben jij een toptalent, omarm jij onze strenge criteria en ben je nieuwsgierig naar onze aantrekkelijke financiële fees voor associate partners als consultants, trainers en programma- & projectmanagers? Let us know!

In 5 stappen naar meer groei en slagkracht

grip-certiefied-partner

Voor richting, houvast en het kunnen formuleren van doelen, starten we altijd met het ‘morele kompas’ van een organisatie: de waarden. Die maken we in co-creatie levendig, begrijpelijk en meetbaar, met bijbehorende gedragskenmerken. Dat doen we, omdat mensen niet verantwoordelijk kunnen zijn voor waarden die niet zijn genormeerd.

1. Inspirerende waarden en heldere gedragsnormen

slagkracht-in-organisaties

2. Meetbare doelen in proces, productie en gedrag

slagkracht-in-organisaties

3. Iedereen neemt, aanvaardt en voelt verantwoordelijkheid

slagkracht-in-organisaties

4. Iedereen durft en wil elkaar aanspreken

slagkracht-in-organisaties

5. Iedereen benut eigen en elkaars kracht

bibian-inspiratie

Bibian Mentel

“Let difficulties make us better, not bitter”

Tijdens de EMEC conferentie 2019 verzorgde Buro Kwadraat een presentatie. Na ons stond Bibian op het podium. En hoe! Zij deelde op adembenemende wijze hoe zij omging met kanker, fysiek en mentaal. Ghandi en Mandela waren onze inspiratiebronnen. En daar kwam Bibian bij. Zij blijft een voorbeeld van het tijdsgewricht waarin wij nu leven. Met diep respect blijven we denken aan Bibian en haar Mentelity Foundation steunen. “Gedrag is je eigen keuze. Je kunt je niet niet gedragen!”

Stel gerust je vraag