Samenwerking Directie-OR

Groeisessies ‘Samen grip op de organisatie’

Hoe komen directie en ondernemingsraad van uiteenlopende naar gemeenschappelijke ambities en resultaten? Die vraag krijgen we best vaak. Daarom hebben we hier een nieuwe GRIP®-Groeisessie voor ontwikkeld met als titel: ‘Gezamenlijke grip op de organisatie’. Het programma gaan we in 2022 try-outen.

Er is nog te vaak sprake van een wij-zij-gevoel

Resultaat na Groeisessie

Je kunt nog meedoen aan de try-out van de GRIP®-Groeisessie – voor 90% klaar – van 1 dagdeel. Als duo’s welteverstaan. Dus de combinatie tussen directielid en OR-voorzitter. Jullie gaan daar sowieso een mooie stap voorwaarts zetten in het vinden van de gezamenlijke belangen:

 1. Betere onderlinge samenwerking
 2. Meer gedeelde en gemeenschappelijke ambities
 3. Meer overleg op strategisch niveau voor blijvend organisatiesucces

De sessie is interactief, constructief, leerzaam, toekomstgericht en gericht op de organisaties van de deelnemers. Daarom werken we met 2 kleine groepen.

2 try-outs Groeisessie Directie – OR

 • Voor wie: duo directielid en OR-voorzitter
 • Wanneer (2 data):
  – Do 24 mei 2022 van 16.00 – 18.30
  – Di 20 september 2022 van 16.00 – 18.30
 • Soep + broodje: na afloop van sessie nog korte evaluatie
 • Try-out tarief: € 350 per duo
  Waar
  : midden van het land
 • Max groepsgrootte: 6 duo’s

Stukje achtergrond | Het ‘Goede Gesprek’

Het is begrijpelijk dat het ‘Goede Gesprek’ op strategisch niveau in de praktijk nog vaak een hele uitdaging is. Te vaak gaat het overleg namelijk over functionele en operationele zaken, lijken belangen tegenstrijdig en worden de gemeenschappelijke doelen lang niet altijd gevonden. Anders gezegd: het gesprek over het fundament voor persoonlijke en organisatiegroei blijft nog vaak ondergesneeuwd. Hier willen we verandering in brengen, vanuit de gedachte dat jullie met elkaar nóg betekenisvoller voor de organisatie kunnen zijn.

Voor ons programma maken we gebruik van een methodiek waarmee zowel directie als OR in gezamenlijkheid meer grip krijgen op het verbinden van alle medewerkers aan de kernwaarden én organisatiedoelen. Hierbij zijn werkplezier, verantwoordelijkheid/ eigenaarschap, innovatie en het eigen gedrag belangrijke onderwerpen.

Waarom de Groeisessie ‘Gezamenlijke grip op de organisatie’?

Onderzoek wijst uit dat de OR in veel organisaties nog altijd niet voor de volle 100% serieus worden genomen. Daar is een aantal redenen voor, even ongenuanceerd:

 • OR’s vinden het lastig om een goed evenwicht te vinden tussen medewerkersbelangen en organisatiebelangen
 • Directies betrekken OR’s vaak pas bij de besluitvorming in plaats van vroegtijdig bij het opstellen van visies, doelen en resultaten #gemistekans
 • OR’s hebben de neiging om zich op functionele en operationele onderwerpen te richten
 • Directies zien OR’s nog te vaak als ‘sluitpost’
 • Directie en OR’s lijken vaak tegenstrijdige belangen na te streven (wat niet waar is)
 • Er is nog vaak sprake van een wij-zij-gevoel en -houding

Stel nu eens dat …

Directie, RvT/RvC en OR werkelijk in gezamenlijkheid positief en constructief invulling geven aan WOR artikel 24. Dus eens per jaar elkaars kracht benutten bij:

 • De evaluatie van de resultaten van het afgelopen jaar (jaarverslagen)
 • Het formuleren van doelstellingen – en bijbehorende verantwoordelijkheid / eigenaarschap – voor het komende jaar (jaarplan/begroting)

Dat alle stakeholders deze overleggen dus niet zien als een ‘verplicht nummertje’ met monologen van bestuurders en algemene vragen van de OR, maar gebruiken om met elkaar het gesprek aan te gaan over thema’s waar alle medewerkers uiteindelijk hun schouders onder moeten zetten: kernwaarden, organisatiedoelen, gedrag, procesoptimalisatie en werkplezier. Niet omdat het moet van de ‘baas’, maar omdat ze dat zelf willen.

Door echt samen op te trekken krijgt iedereen meer grip op de organisatie, wordt de organisatie sterker en blijven medewerkers krachtig.

Geen traditioneel scholingsprogramma

Buro Kwadraat is geen traditioneel scholingsbureau m.b.t. medezeggenschap en OR’s. Verwacht bij ons geen OR-trainingen op het gebied van advies- & instemmingsrecht, onderhandelingstechnieken, vergaderen & notuleren en teambuilding. Wij gaan voor èchte samenwerking tussen directie en OR. Een samenwerking waarmee organisatiedoelen bereikt worden.

In-company

Onze kennis over de samenwerking tussen directie en ondernemingsraden bieden we ook in-company aan.  App, bel of mail Martien Plasmeijer voor meer informatie: 06-14 289 203, martien.plasmeijer@burokwadraat.nl

Stel gerust je vraag